top of page

Patisipasyon kominote a

Nou fyè dèske nou se yon sipòtè 3 ane nan Jwèt pou Tots nan United fason pou konte Martin. magazen nou an se yon depoze kote ak ane sa a nou pral kolekte jwèt soti nan Oktòb 15- Desanm 8 2020. tout jwèt kolekte nan konte Martin yo pral distribye bay fanmi lokal ki ekonomikman defavorize. Jis ane pase a nan 2019, jwèt martin konte yo pou kanpay tots te ede sipòte 2.086 Timoun! Si yon moun ta renmen sosyalman distans epi bay donasyon lakay li, swiv lyen ki anba a:
https://marinetoysfortots.salsalabs.org/localdonationform/index.html?fun_local_campaign_designation=FL-Stuart&scf_unit_code_supporter=FL-Stuart

bottom of page